بؤلوم :
پنجشنبه 20 بهمن 1390     یازار : تيراختورچو
دوستان اورميه اي، چندي است وبلاقي بانام"اورميه بلديه سي+تراختور" راه اندازي شده است. اين وبلاگ افرادي را در مديرت خود دارد كه بويي از انسانيت نبرده اند. از شما و تمام آرزوبلاگي ها خواهشمنديم وبلاگ آنهارا تحريم كنند. افرادي كه فقط و فقط مطالبشان را با'كپي+پيست' تهيه ميكنند. اين كار غيراخلاقي و بي شرمانه هم توهين به نويسنده و هم توهين به شعور خواننده است. از اينجا به نويسندگان وبلاگ"اورميه بلديه سي+تراختور"هشدار ميدهيم كه وبلاگ خود را تا پايان بهمن ماه پاك كنند وگرنه وبلاگشان را هك خواهيم كرد.اين يك هشدار است. تا آنهاباشند و پرروبازي درنياورند. يك عده بچه جمع شده اند و براي خودشان وبلاگ راه اندازي كرده اند.واقعا خجالت نميكشند؟ بي شرف بي شرف ها لايق آنهاست. نويسندگان بي شعور اين وبلاگ بايد تقاص كارهاي كثيف خود را بدهند.مرگ باد بر آنان
بؤلوم :
سه شنبه 4 بهمن 1390     یازار : تيراختورچو
تراختور-شهرداري چهارشنبه ساعت 15
بؤلوم :
چهارشنبه 28 دی 1390     یازار : تيراختورچو
هواداران گرانقدر تراكتورسازي ، همگي در بازي با داماش،شهرداري و استقلال به استاديوم سهندخواهيم آمد تا تيراختور را براي رسيدن به آسيا كمك كنيم.